درباره یوسف عزیزی بنی‌ طُرُف

نویسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار، دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی وعرب ستیزی در ایران ، عضو کانون نویسندگان ایران، کانون نویسندگان سوریه، انجمن قلم بریتانیا و نویسنده ومترجم 24 کتاب به زبان های فارسی وعربی است. از او مقاله ها وپژوهش های متعددی به زبان های فارسی ، عربی وانگلیسی در مورد تاریخ، ادبیات وفرهنگ مردم عرب اهواز وهمچنین مسائل ایران و خاورمیانه منتشر شده است. وی به عنوان پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی با رسانه های متعدد جهان عرب و فارسی زبان مصاحبه می کند. یوسف عزیزی پس از محکومیت به 5 سال زندان به دلیل حمایت از انتفاضه مردم عرب اهواز علیه سیاست های پاکسازی نژادی تهران را ترک کرد و به لندن منتقل شد

Articles and Research

Interviews

Literature

Lectures

Latest News

سیر اندیشه و ادبیات اهواز، با یوسف عزیزی، بخش دوم


سیر اندیشه وادبیات اهواز، با یوسف عزیزی، بخش اول


عدنان غریفی، شاملو، شورای نویسندگان و انشعاب از کانون نویسندگان


اتنيك هاى غير فارس و آينده ايران


نژاد پرستی در ادبیات فارسی: از هدایت و علوی تا درویشیان و بادکوبه ای


Facebook

Twitter

Flickr