پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال

بیست و یکم سپتامبر ۲۰۲۲

Latest News

جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


ايران، استقلال بحرين و عرب هاى اهواز


عباس معروفى، رضا براهنى و ديگر قضايا


Facebook

Twitter

Flickr