اُم زرزور ” به زبان فنلاندى”

مجموعه اى از افسانه هاى ملل جهان در آوریل ۲۰۲۱ به زبان فنلندى منتشر شده است. اين كتاب شامل دو افسانه با نام هاى “ام زرزور” و”عين الشمس” از افسانه هاى ملت عرب اهواز است. گردآورنده اين مجموعه، كيامرث باغبانى است كه پس از مشورت با من، دو افسانه يادشده را از كتاب “افسانه هاى مردم عرب خوزستان (عربستان)” انتخاب كرد. افسانه هاى اين كتاب توسط من و همسرم سليمه فتوحى گردآورى و به فارسى ترجمه و در سال ١٣٧٥ش در ايران منتشر شد. طرح روى جلد كتاب “افسانه هاى مردم عرب خوزستان(عربستان)” از روانشاد عليرضا اسپهبد است. پس از آن على اشرف درويشيان، چهار افسانه اين كتاب را در كتاب افسانه هاى مردم ايران منتشر كرد. “ام زرزور، زر معلگ وزر يفور” اكنون به يك شبه ضرب المثل بدل شده است. در اينجا جلد دو كتاب را مى بينيد

Latest News

پول خاص عربستان در دوره شیخ خزعل۱


سكه عربستان وجنايت در محمره عربستان


اسماعیل خویی در گذشت


شهرهای اسراییل؛ درگیری وآتش


شكست پروژه تك ملت سازى در ايران و اسرائيل


Facebook

Twitter

Flickr