اُم زرزور ” به زبان فنلاندى”

مجموعه اى از افسانه هاى ملل جهان در آوریل ۲۰۲۱ به زبان فنلندى منتشر شده است. اين كتاب شامل دو افسانه با نام هاى “ام زرزور” و”عين الشمس” از افسانه هاى ملت عرب اهواز است. گردآورنده اين مجموعه، كيامرث باغبانى است كه پس از مشورت با من، دو افسانه يادشده را از كتاب “افسانه هاى مردم عرب خوزستان (عربستان)” انتخاب كرد. افسانه هاى اين كتاب توسط من و همسرم سليمه فتوحى گردآورى و به فارسى ترجمه و در سال ١٣٧٥ش در ايران منتشر شد. طرح روى جلد كتاب “افسانه هاى مردم عرب خوزستان(عربستان)” از روانشاد عليرضا اسپهبد است. پس از آن على اشرف درويشيان، چهار افسانه اين كتاب را در كتاب افسانه هاى مردم ايران منتشر كرد. “ام زرزور، زر معلگ وزر يفور” اكنون به يك شبه ضرب المثل بدل شده است. در اينجا جلد دو كتاب را مى بينيد

Latest News

فرافکنی نژادی


بررسى ملت عرب تحت ستم دولت-ملت ايرانى


نامه تشکر از فعالان و رهبران سازمان های سیاسی آذربایجان


کنفرانس «اصلاحات، اقوام ایرانی و راهکارها و موانع اجرای اصل 15 قانون اساسی


بکتاش


Facebook

Twitter

Flickr