قلب من

یوسف-عزیزی-بنی-طرف-300x212

یوسف عزیزی بنی طرف
قلب من
ساز شكسته تاميل
كُركى كُردى
بر يال هاى قرمزى
قلب من
بلبلى خون فشان
در گُلخن ‘كوره ها’
سرفه سلاسل سهند
وتنگناى تيره تبريز
در كورتاژ زبان كودكان
قلب من
عربستان گورستان
از قُصبه پُر غصه تا مرز سر بريده سگوند
قلب من
روح بى روح روهينگا
كوبه اى بر دروازه هاى بدنام اعدام هاى با دوام
در كشمير، سين كيانگ، زاهدان و كردستان
قلب من
توتسى سياه سياه
با دريا دريا خون و استفراغ
سودان سياه و سفيد
وكورسيكاى آبى زخمى
قلب من
ققنوس غمگين بربران
در شاهراه شمال استوا
آه شلاق خورده
در پهنه پِهِن
– آريايى، زرد و سياه و فرانسوى –
قلب من
خون چكان
بى زمان
بى زبان
يوسف عزيزى بنى طرف
لندن ١٥/٨/٢٠٢٠

Latest News

پول خاص عربستان در دوره شیخ خزعل۱


سكه عربستان وجنايت در محمره عربستان


اسماعیل خویی در گذشت


شهرهای اسراییل؛ درگیری وآتش


شكست پروژه تك ملت سازى در ايران و اسرائيل


Facebook

Twitter

Flickr