“نژاد پرستى در ايران” آيا نهادينه است يا فردى؟ وكدام گروه هاى اجتماعى را هدف قرار داده است؟

“نژاد پرستى در ايران” آيا نهادينه است يا فردى؟ وكدام گروه هاى اجتماعى را هدف قرار داده است؟ تحليلى روانشاسانه، اجتماعى وفرهنگی از نژاد پرستى در ايران. در اين برنامه “راديو ايران اينترناشنال”، حسين قاضيان جامعه شناس، مژگان كاهن روانشناس، دكتر شكيب نصرالله روان درمانگر، يوسف عزيزى بنى طرف و.. شركت دارند. در وسط برنامه، حسين قاضىان به رغم نگاه متقنى كه به كل موضوع داشتند، بعد از آن كه من، متونى از عرب ستيزى شاعران و نويسندگان ايرانى را خواندم، آن را ناشى از مخالفت آنان با اسلام قلمداد كردند بى آن كه به عنوان يك پديده ناهنجار اجتماعى به نقد آنها بپردازد. نيز ايشان در آغاز برنامه از اصطلاح “آريايى” براى جنبش شعوبيه استفاده كرد كه به گمانم نادقيق است.برنامه را از اين لينك بشنويد:

Latest News

فرافکنی نژادی


بررسى ملت عرب تحت ستم دولت-ملت ايرانى


نامه تشکر از فعالان و رهبران سازمان های سیاسی آذربایجان


کنفرانس «اصلاحات، اقوام ایرانی و راهکارها و موانع اجرای اصل 15 قانون اساسی


بکتاش


Facebook

Twitter

Flickr