جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم

از جلوه هاى زشت شروع مى كنم. واژبختى دگر مذهبان و دگر اتنيكان در ايران، تبعيض است و تبعيض، كه اين بار در سركوب قيام مردم نمود پيدا كرد. اين را در كشتار بلوچان توسط حاكميت در روز جمعه دُزاپ (زاهدان) ديديم، و ديديم كه چگونه شمار كشتگان بلوچ و كورد در اين دو هفته از عمر قيام، معادل كل كشتگان ساير شهرهاى ايران بود. فراموش نكنيم كه در آبان ٩٨ نيز شمار كشتگان عرب – كه حدود دويست تا سيصد نفر بود – در قياس با ١٥٠٠ كشته كل ايران بسيار نا متناسب بود. جلوه زيبا، بر افراشتن پرچم هاى كردستان، الاحواز، آزربايجان و بلوچستان در كنار پرچم ايران در تظاهرات ايرانيان مقيم خارج است. اين را دست كم در سه كشور هلند، استراليا (بريزبن) و آلمان (هامبورگ) ديديم (فيلم ها و عكس ضميمه). پديده پذيرش چند پرچمى جامعه چند مليتى ايران را بايد به فال نيك گرفت و اميدوارم در همه كشورها تعميم يابد. اين امر بى اعتمادى را كاهش و همبستگى همه مليت هاى درون ايران را فزون تر مى كند. لذا ستايش مى كنم فعالان دموكرات فارس را كه از فعالان مليت هاى غير فارس دعوت مى كنند تا با پرچم و پلاكارد و سرود به زبان مادرى خود حاضر شوند.و انتظار دارم درسى باشد براى رسانه هايى كه همچنان در برنامه هاى خود بر بوق توتاليتاريزم تك مليتى تك پرچمى مى دمند . آنان اگر خواهان ايرانى يك پارچه هستند بايد تغيير جهت دهند و در مسير همنوايى ملى و چند فرهنگى حركت كنند. نيز پيشنهاد مى كنم كه رسانه هاى جريان اصلى فارسى، در كنار سرودها و ترانه هاى فارسى (و گاه كوردى) از سرودها و ترانه هاى عربى اهوازى، تركى آزربايجانى، بلوچى و گيلكى نيز استفاده كنند.يقين داشته باشيد در نزديك كردن قلوب مليت ها موثر خواهد بود.

یوسف عزیزی بنی طرف

دوم اکتبر ۲۰۲۲

All reactions:116Rəsul Miyanalı, Oktay Salili and 114 others

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr