با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم

با اين شعار مسموم برخورد كنيم: “ما آريايى هستيم عرب نمى پرستيم”، شعارى است كه ديروز ٢٩ شهريور در بيرجند سر داده شد. چه پادشاهى خواهان، چه ناسيوناليست هاى خون پرست و چه ديگران اين شعار را سر داده باشند شعار خطرناكى است . و البته اين شعار مسبوق به سابقه است و پنج شش سال پيش در اطراف مقبره مادر سليمان موسوم به كورش نيز سر داده شد. اين شعار سم است و مردم عرب ( وترك و ديگر مليت ها ) را از مبارزه سراسرى ايران جدا مى كند. خوشحال ام كه تا اين لحظه، در تظاهرات شهرهاى مختلف، شعار مشكوك “رضا شاه روحت شاد” سر داده نشد بلكه بر عكس، شعار “مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر” را شنيديم كه هم پاسخى به ادعاهاى فرح پهلوى و فرزند اوست و هم باعث تقويت همبستگى ميان ملل ايران در مبارزه عليه كهنوت خامنه اى است. نيز سندى را در اينجا مى آورم كه حاوى دستور فرماندهى قرارگاه ثار الله به نيروهاى امنيتى در تهران است تا شعار “رضا شاه روحت شاد” را در تظاهرات اخير مردم جا بيندازند. قبلا – البته – بارها نشانه هاى فراوانى از دست داشتن نيروهاى امنيتى ايران در طرح و جا انداختن اين شعار در تظاهرات و اعتراضات شش سال گذشته – از جمله در عبادان – مطرح شده بود.پ ن: سر دادن دو شعار “آزادليق، عدالت، ميللي حكومت”/ “نه شاهچيام نه شيخچى، ميلليت چيم مليت چى” در تبريز و ساير شهرهاى آزربايجان در كنار محكوميت مرگ مهسا امينى و دفاع از حقوق زنان، حركتى آگاهانه است كه همبستگى ملى و سراسرى را نه در يكسان سازى شعارها و دورى از شعارهاى اتنيكى مورد درخواست مركزگرايان، بلكه در همبستگى چند مليتى در ايران تعبير مى كند. من نمى دانم آيا در كردستان شعارى در اين زمينه داده شده است ؟ اما عرب ها و بلوچ ها و لرها و تركمن ها هم بايد با تاكيد بر نشانه هاى هويتى خود و درخواست حقوق ملى خويش به تظاهرات سراسرى بپیوندند. (این مطلب را در آغاز جنبش انقلابی ژینا امینی نوشتم)

یوسف عزیزی بنی طرف

بیست و یکم سپتامبر ۲۰۲۲

All reactions:71Hashem Mosavi, Rəsul Miyanalı and 69 others

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr