سخنان کوتاه ام در سمینار “تولرانس” در استکهلم


(گوش کنید از دقیقه 4 با ترجمه ترکی آزربایجانی. من اساسا قرار نبود سخنرانی کنم اما بعد از ورود به سمینار، دوستان آزربایجانی دعوت کننده یعنی گروه “بیرلیک” از من خواستند صحبت کنم. قبل از من خانم دکتر سیمین صبری صحبت کردند

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr