شهرهای اسراییل؛ درگیری وآتش

‘شهرهای اسراییل؛ درگیری و آتش’ میزگردی بود که روز پنجشنبه ۱۳ می ۲۰۲۱ از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد. من وخانم یاسمین میظر سردبیر نشریه کریتیک دانشگاه آکسفورد و مهدی جلالی تهرانی از نیویورک ومنشه امیراز اسراییل در آن شرکت داشتیم. آقاى منشه امير گفت كه دليل كشمكش هاى كنونى درون و برون اسرائيل فقط مسايل مذهبى است كه عرب هاى درون اسرائيل را تحريك كرده. درصورتى كه قتل يك عرب را توسط اوباش راستگرا(به قول خودش) و گروههاى فاشيستى يهودى طى چند روز اخير در شهر لِد ناديده گرفت. به وضع بد اقتصادى عرب ها در اسرائيل و مصادره خانه و مستغلات آنانرا در قدس و لِد و حيفا و يافا به سود يهوديان و کوچ دادن آنان اشاره اى نمى كند. همه اين به حاشيه راندن هاى شهروندان عرب باعث شد تا ما افزون بر در گيرى نظامی با غزه، شاهد يك جنگ داخلى در اسرائيل باشيم. اين كشور بااعلام خود به عنوان يك دولت و يك جمهورى يهودى قدم در جاى پاى ج اا مى گذارد و اين يعنى آغاز شكست دولت – ملت اسرائيل. گفتم: حماس در فلسطين همچون طالبان در افغانستان بر اثر كوشش هاى مستقيم و غير مستقيم اسرائيل و آمريكا برای مبارزه با چپگرایان ايجاد شد و اساسا مساله فلسطين و جنگ و مبارزه قبل از انقلاب ٥٧ ايران وجود داشت و ربط چندانى به رژيم ايران ندارد. دولت ملت ساختگى اسراييل بعداز هفتاد و سه سال دو مشكل عمده دارد:اكنون فقط مشكل غزه، حماس يا جبهه دموكراتيك خلق نيست مشكلش درون خودش هست مساله عرب هاى لِد و حيفا و يافا و طبريا و شفا عمرو و قدس و عكا و خضيره است زيرا پس از هفتاد و سه سال هنوز خودشان را اسرائيلى نمى دانند. البته در قياس با عرب هاى ايران در مدرسه به زبان عربى آموزش مى بينند حزب دارند و از اين مسايل اما با قدرت گرفتن راستگرايان وگروه های فاشيست يهودى در اسرائيل به تدريج حقوق شان را از دست مى دهند بلكه زمين و خانه و زندگى شان را نيز. اين يعنى شكست دولت ملت سازى در اسرائيل و بايد به فكر طرح ديگرى بود. من صحبت از ساختگى بودن دولت-ملت در اسرائيل كردم كه منشه امير مرا به يهود ستيزى متهم كرد زيرا دركى از اين مساله تئوريك ندارد واساسا خود ما در معرض موج نفرت زاى عرب ستيزى در ايران هستيم. در پايان هم گفتم كه معتقد به ايجاد دو كشور اسراييل و فلسطين هستم كه مانع اصلى اش همين دولت راستگراست. نيز بر اين باورم كه عرب ها و يهوديان مى توانند در كنار يكديگر همزيستى داشته باشند اگر اسرائيل يك كشور-ملت ها داشته باشد نه يك كشور ملت تك مليت تك مذهب.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr