قصه ربودن حبیب چعب در گفتگویم با تلویزیون اندیشه

https://youtu.be/DefOEqCgCyY

قصه ربودن حبيب چعب، سابقه رهبران ‘النضال’ در اهواز و اهتمام رسانه ها و تلويزيون رسمى تركيه به مسايل ملت هاى اهواز و آزربايجان: سه شنبه شب من و عمر مينايى از فعالان كورد در برنامه ‘رمز پيروزى’تلويزيون انديشه شركت كرديم. من تحليلى در باره چرايى نزديكى تركيه به پادشاهى سعودى و توجه تلويزيون رسمى اين كشور به ملت عرب اهواز و ملت آزربايجان ارايه دادم. سپس فيلم بخش عربى تلويزيون رسمى تركيه را درباره ملت عرب اهواز نشان دادند. آنگاه به سخن حسن اعتمادى گرداننده برنامه پاسخ دادم كه با نفى ملت عرب، واژه عرب زبان را به كار گرفت و گفت كه جمعيت عرب ها در ايران دو مليون نفر است.من گفتم همان طور كه در بحرين و در قطر ملت عرب داريم، در اهواز هم – به شكل اولى – ملت عرب داريم. اينها هم فارس يا لر نبودند كه عرب زبان شده اند بلكه سه هزار سال است كه زبان و فرهنگ و همه چيزشان عربى است و شش تا هشت درصد جمعيت ايران را تشكيل مى دهند .در پاسخ به سوال جناب اعتمادى هم اشاره كردم كه اساسا سفر حبيب فرج الله چعب به تركيه اشتباه بود و ايشان، هم حزبى هاى خودرا مطلع نكرده بود و اختلافاتى داشتند. ضمنا درباره پيشينه همكارى خانم فريب دهنده ايشان با سازمان هاى اطلاعاتى ايران و اخراج اش از لندن هم صحبت كردم.نيز تاكيد كردم كه حبيب چعب و حبيب جبر و سعيد حميدان از مريخ نيامده اند، اينها در دوره خاتمى در حزب وفاق نزديك به حزب مشاركت فعاليت مسالمت آميز سياسى و فرهنگى مى كردند. دومى دبير دبيرستان بود و سومى شهردار خلف آباد. رژيم ج ا ا با كشتن ٥٤ شهروند عرب در ١٣٨٤ اينها را به راديكاليسم و نبرد قهرآميز كشاند، همان طور كه قبلا، سازمان مجاهدين خلق و برخى گروه هاى چپ و گروه هاى كورد را به اين عرصه مسلحانه كشاند.گرداننده برنامه در نهايت گفت كه صحبت ها براى ايشان إموزنده بود.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr