مصاحبه ام با تلویزیون کلمه در باره حوادث روستای ‘ابوالفضل’ اهواز

مصاحبه ام با تلويزيون كلمه در باره حوادث روستاى ابوالفضل (ابو نخيلات) که روز ۳۱/۸/۲۰۲۰ پخش شد.من گفتم: طرف دعوا فقط بنياد مستضعفان نيست بلكه كل نظام ج ا است كه سعى بر تغيير بافت جمعيت استان به زيان ملت عرب دارد.اين تنها يك چشمه از كارهايى است كه اين رژيم و رژيم قبلى عليه اين ملت انجام داده اند. اين يك راهبرد عام و ژرف است كه نظام ج ا عليه ملت عرب و ثروت هاى زير زمينى و رو زمينى و زمين و آب آن منطقه در پيش گرفته. سياست مبتنى بر كوچ دادن و كندن مردم عرب از زمين آباء و اجدادى شان و كوچاندن آنان به شهرهاى بزرگ و فارس نشين مثل يزد و همانند آن. به نام هاى درگير با مردم توجه كنيد: بهنام عليزاده(از اداره پيشگيرى شهردارى)، بهروز شيخى از لات هاى چاقوكش كه در اختيار بهنام عليزاده است و بابلى مدير كل املاك بنياد مستضعفان در اهواز. همگى غير بومى و ابواب جمعى رژيم استعمارى اند. اين بنياد از كجا آمده، اين روستا در سرزمين عربستان است كه يك زمانى مملكت عربستان بوده حاكم عرب داشته و جزء ممالك محروسه. مردم ما از حوادث مشابه گذشته درس گرفته اند و دست رژیم را خوانده اند و تا آخرین نفس و آخرین قطره خون از زمین آباء و اجدادی شان دفاع خواهند کرد. مردمان شریف ایران نیز در این کارزار طرف مظلوم را می گیرند.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr