در باره گردهمایی قلعه بابک – خاطره و تحلیل ام از صعود به این قلعه

تلويزيون “ا ان تى” ميزبان من و على سليمانى بود تا در باره گردهمايى قلعه بابك صحبت كنيم. سليمانى ترك است و من به عنوان يك عرب، خاطره و تحليل خودرا از صعود به اين قلعه و شركت در اين جشنواره بزرگ تركان در تير ١٣٨٢ ارايه كردم. من از ابتداى دعوتم براى اين مشاركت صحبت كردم و در تشريح موقعيت سوق الجيشى قلعه، آن را با قلعه الموت مقايسه كردم. از فضاى فرهنگى، هنرى و فضاى همبستگى ملى تركان در قلعه سخن گفتم و به سخنرانى خودم در جلوى قلعه و پيام ملت عرب به ملت ترك اشاره كردم. نيز درباره مقاله اى صحبت كردم كه با عنوان “ياشاسين آزربايجان” در اين زمينه در روزنامه الشرق قطر منتشر كردم در آن هنگام يعنى هفده سال پيش. از بازتاب آن مقاله در منطقه خليج و در خود ايران هم سخن گفتم كه تيتر صفحه اول روزنامه رسالت بود با عنوان ” پان عرب پان ترك پيوندتان مبارك”. ونيز حمله سايت هاى پان ايرانيست ها و جبهه ملى به من. هم چنين اشاره اى كردم به بازجويى مشاور سعيد امامى در زندان اهواز در سال ٨٤ كه دوستى ام با ترك ها را به عنوان جرم در پرونده ام آورد. نيز گفتم كه من مدعى ام كه پايه گذار دوستى ميان دو ملت ترك و عرب بوده ام، قبل از انقلاب.در پايان از هراس دولت و دولت موازى (پان ايرانيستى) از الگو شدن گردهمايى قلعه بابك براى ساير مليت سخن گفتم كه نامه پرويز ورجاوند رهبر آن هنگام جبهه ملى به خاتمى و تشويق او به بستن صدها نشريه تركى نمونه اى از آن بود.پخش برنامه ۱۶/۷/۲۰۲۰

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr