نوروز و اتنيك هاى ايران

گفتگوی تلویزیون’ ا.ان. تی’ در باره عید نوروز و ملیت هایی که آن را جشن می گیرند یا نمی گیرند. در این برنامه یوسف عزیزی بنی طرف، دکتر یحیایی و یوسف کُر شرکت دارند

۱۹/۳/۲۰۲۰

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr