آیا تحمیل زبان فارسی قابل پذیرش است؟

https://youtu.be/ttzKoFUw1RE

گفتگوی تلویزیون ‘ا ان تی’ با یوسف عزیزی بنی طرف به مناسبت روز جهانی زبان مادری ۲۳/۲/۲۰۲۰

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr