(۲)آیا دشمنی پان فارسیسم با ملل غیر فارس زبان، ایران را تجزیه خواهد کرد؟


این برنامه دیالوگ تلوزیون گوناز تی وی در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۸ برابر با ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ پخش شد و در آن افراد زیر شرکت کردند:  یوسف عزیزی بنی طرف، دکتر رضا مریدی وزیر پیشین آموزش عالی و نماینده پیشین پارلمان ایالت اونتاریو کانادا، سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن فرانسه و محمد رحمانی فر ناشر و نویسنده ترک آزربایجانی. بخش دوم

 

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr