ایران و تروریسم بعد از سلیمانی- میزگرد تلویزیون گوناز تی وی

در اینجا بخش اول و دوم برنامه «دیالوگ» تلویزیون گوناز تی وی را می آورم که من و عبدالله بلوچ و احمد اوبالی در آن شرکت کردیم. عنوان این برنامه «ایران و تروریسم در دوران بعد از سلیمانی» است و مهمانان برنامه درباره قتل قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و تاثیر مرگ او در ایران و عراق و کشورهای منطقه صحبت کردند و این که با توجه به قیام  خونین آبان و از دست دادن سلیمانی، ج ا ا چه سمت و سو و سرنوشتی خواهد داشت. این برنامه روز شنبه ۱۴ دی ۹۸ (۴ ژانویه ۲۰۲۰) پخش شد.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr