مصاحبه ام با تلویزیون «ا ان تی» در باره نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران

“نژاد پرستى، عرب ستيزى و ترك ستيزى در ايران” موضوعى است كه تلويزيون “آز نيوز تى وى” با من و خانم سيمين صبرى در ميان گذاشته است. من در اين برنامه ابعاد تاريخى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى عرب ستيزى در ايران را بررسيده ام و خانم صبرى ترك ستيزى را. من هم به ريشه هاى تاريخى اين پديده در قرن نوزدهم پرداختم و هم به جنبه هاى سياسى و فرهنگى آن در دوره پهلوى و ج ا ا . نیز بررسى چهره ها، حزب ها و نمادهايى كه باعث و بانى عرب ستيزى در ايران بوده اند و نقش دولت ج ا ا در اين زمينه. در پايان من و خانم صبرى پيشنهادهايى براى كاهش نژادپرستى در ايران ارايه داديم. ين برنامه روز چهارشنبه اول ژانویه ۲۰۲۰ ساعت ٢١:١٠ به وقت ايران، ١٧:٤٠ به وقت لندن پخش شد.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr