مصاحبه ام با بى بى سى فارسى درباره قيام مردم لبنان

مصاحبه بى بى سى فارسى با يوسف عزيزى بنى طرف و علم صالح بچارى در باره قيام مردم لبنان، ٢٥ اكتبر ٢٠١٩ (از دقيقه ٣٣:٥٠)

 

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr