دخالت هاى ايران در منطقه و عراق-مصاحبه ام با تلويزيون كرد كانال

مصاحبه تلويزيون كورد كانال با يوسف عزيزى بنى طرف در باره دخالت هاى ايران در منطقه و عراق و تشابهات فرهنگى و اجتماعى ميان ملت عرب اهواز و مردم جنوب عراق, ٢١ اكتبر ٢٠١٩

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr