مصاحبه ام با گوناز تی وی درباره دخالت هاى رژيم ايران در منطقه و اعتراض هاى اخير در عراق


“دخالت هاى رژيم ايران در منطقه و اعتراض هاى اخير در عراق” موضوع بحث و گفتگوى من با تلويزيون گوناز كه مهدى نعيمى و محبوب تيشه نيز در آن شركت داشتند و با تماس هاى تلفنى از درون ايران
همراه بود. در اين مصاحبه از ملت عزيز ترك تقاضا كردم از سفر به عراق و شركت در راهپيمايى اربعين خوددارى كنند. اين برنامه در سه بخش است:

GünazTV Oct.10.2019: PARLAQ GƏLƏCƏK
: مداخلات رژیم ایران در منطقه و اعتراض های اخیر در عراق گوناز تی وی۱۵مهر ۱۳۹۸: برنامه پارلاق گلجک مهمان ـ یوسف عزیزی بنی ط…

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr