مسوولیت تجزیه ایران بر عهده کدام گروه ها و اندیشه هاست؟

تلویزیون گوناز تی وی باز هم تابو شکنی کرد و در سکوت عمدی رسانه های جریان اصلی فارسی نسبت به مسایل بخش های محذوف جامعه ایران، دست روی تابوی «تجزیه طلبی» گذاشت. بحثی که به شکل استقلال خواهی، جدایی طلبی مطرح و با حواشی بسیار همراه است. اجرا و اداره بحث توسط انصافعلی هدایت نیز ستودنی است. عزیزی بنی طرف (عرب)، دکتر یحیایی (ترک)، جلیل آزادیخواه (کرد) و ناصر کرمی (فارس) در این برنامه شرکت دارند. این برنامه روز شنبه ۲۰ جولای ۲۰۱۹ (۲۹/۴/۹۸) پخش گردید.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr