تروریست کیست، حکومت سرکوبگر یا مخالفان مسلح؟

https://www.radiofarda.com/a/29538604.html?fbclid=IwAR0u7v-zK o_TMCIa1VzYbegfJdbUO9tNzwViOt0h__7iPMG8zBgR4Qek6U

«تروریست کیست؟حکومتی که مخالفانش را با ابزار ترور و قتل از میدان به در می کند یا گروه های مخالفی که در مبارزه با حکومت دست به سلاح می برند؟» این موضوع مناظره ای است که در برنامه «تابو» رادیو فردا بین من و داریوش محمد پور انجام گرفته. در واقع نقطه عزیمت این مناظره، عملیات مسلحانه اهواز در ۲۲ سپتامبر گذشته است.با کپی این لینک و گوگل کردن آن می توانید مصاحبه را گوش کنید

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr