مصاحبه ام با تلویزیون آرین درباره دستگیری های گسترده در اهواز پس از حمله مسلحانه به رژه نظامیان

مصاحبه ام با تلویزیون «آرین» در باره یورش سبعانه نیروهای امنیتی و پلیس جمهوری اسلامی به منازل و محل کار فعالان مدنی و مذهبی عرب در اهواز عبادان، محمره، خفاجیه و دیگر شهرهای اقلیم اهواز( از دقیقه 33:55) 27 سپتامبر 2018

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr