برنامه گوناز تی وی ۲ با موضوع ‘توهین ها، تحقیرها، جوک ها و آینده ایران’ با شرکت بنی طرف،امیراحمدی،کرمی وابراهیمی

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr