پیام یوسف عزیزی بنی طرف نویسنده عرب اهوازی به گردهمایی مردم تبریز به مناسبت روز جهانی زبان مادری

نشريه ديلماج – اسفند 1383
سلام کارون به سهند
درود بر تبریز عزیز
دوستان آذربایجانی
هشتاد سال است ما وشما ودیگر ملل و اقوام ایرانی را از بدیهی ترین حقوق انسانی خود یعنی حق آموزش به زبان مادری محروم کرده اند. ما حتی از نامگذاری کودکانمان به زبان مادری نیز منع شده ایم. نام استان ها، شهرها، روستاها، رودخانه ها، محله ها، خیابان های ما را تغییر داده اند و کتاب های درسی را به گونه ای نوشته اند که گویی قبل از آمدن رضاخان، ما نه تاریخ داشته ایم و نه ادبیات.
در دوره پهلوی، استراتژی عرب ستیزی وترک ستیزی توسط ناسیونالیست های افراطی چون محمدعلی فروغی، محمود افشار، صادق کیا، صادق هدایت، زرین کوب و دیگران پایه گذاری شد که اکنون به فرهنگ بدل شده است.
این فرهنگ در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و ادبی نمود دارد و متاسفانه نه تنها در میان بخشی از روشنفکران ونخبگان بلکه در میان تو ده های عوام قومیت مسلط نیز جاافتاده است.
در سال 1999 سازمان ملل متحد برای حمایت از زبان وفرهنگ ملیت های ستمدیده ، روز 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری تعیین کرد. اما طی این سال ها در کشور ما ایران – با این همه تنوع زبانی و قومی و فرهنگی – قضیه با سکوت برگزار شده و گویی گوش مطبوعات ورسانه های فارسی در داخل و خارج برای شنیدن این موضوع سنگین است.
بی گمان انتقاد از گفتمان تمامیت خواه، متصلب و برتری طلب برخی از احزاب و روشنفکران قومیت مسلط که همه چیز را برای یک زبان ویک فرهنگ می خواهند، وظیفه فرهیختگان و روشنفکران میهن دوست و احزاب مردم سالار ایرانی است. نقد و ریشه کنی این فرهنگ تبعیض آمیز و تفرقه افکن اکنون یک ضرورت مبرم است که بیش و پیش از هر کس باید توسط روشنفکران فارس انجام گیرد.این به سود یکپارچگی و دموکراسی در ایران است.
دوستان عزیز آذربایجانی! آینده ایران در گرو برابری همه زبان ها، فرهنگ ها و ملیت های جامعه ایران و اعطای حقوق شهروندی به همه مردم ایران وحقوق قومی وزبانی به ترک ها، کردها، عرب ها، ترکمن ها و بلوچ هاست. این کار با تحولاتی که هم اکنون در جهان و در کشورهای همسایه ایران رخ می دهد تاخیرناپذیر است. بیایید همگی باهم دست در دست هم دهیم و ایرانی متکثر، متحد و مردم سالار ایجاد کنیم. در پایان از دعوت شما سپاسگزارم واز این که نتوانستم در گردهمایی تان شرکت کنم پوزش می خواهم.
هموطن عرب ایرانی شما یوسف عزیزی بنی طرف

*******************************************
اين پیام در گردهمایی بزرگ مردم تبریز که در روز شنبه دوم اسفند (21/2/2004) به مناسبت روز جهانی زبان مادری برگزار شد قرائت گردید.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr