ايران، استقلال بحرين و عرب هاى اهوازنصيحت بريتانيا به شاه در اسفند ١٣٤٧ (١٢ مارس ١٩٦٩) مبنى بر عدم احاله موضوع مخالفت با استقلال بحرين به شوراى امنيت سازمان ملل، زيرا ممكن است كشورهاى عربى نيز دست به اقدام متقابل بزنند و مساله عرب هاى اقليم اهواز (خوزستان) را به آن شورا احاله دهند. اين مطلب در آرشيو ديجيتال وزارت خارجه بريتانيا در ص ١٤٩ بخش ويژه خليج زير عنوان “مشكلات ايران و بحرين” آمده است. بند B سند زير. پس از اعلام بريتانيا در سال ١٩٦٨ مبنى بر پايان بخشيدن به استعمار خود در منطقه شرق سوئز ، محمدرضا شاه پهلوى كوشيد با استقلال بحرين مخالفت كند و مساله را به شوراى امنيت بكشاند كه با نصيحت بريتانيا و آمريكا از اين كار منصرف شد. و بهانه – البته – احتمال طرح موضوع استقلال عربستان (اهواز) توسط كشورهاى عربى بود. سرانجام بريتانيا با تسليم سه جزيره طنب يزرگ، طنب كوچك و ابوموسى به ايران به اختلافات پايان داد، گرچه پس از آن، امارات مدعى مالكيت آنها شد. اين سند نخستين بار است كه منتشر مى شود. با سپاس از دوست پژوهشگرم حامد الكنانى (ابونزار) كه اين سند را استخراج و منتشر كرده است.

یوسف عزیزی بنی طرف

ششم سپتامبر ۲۰۲۲

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr