فرافکنی نژادی

یوسف عزیزی بنی طرف

فرافكنى نژادى: چند سالی از انقلاب بهمن ۵۷ نگذشته بود که شاعرى به نام نادر نادرپور، آن را به حمله دوم عرب ها به ایران تشبیه کرد. در این روزها که طالبان، افغانستان را به تسخیر خود در آورده است، رسانه ای به نام ‘کوچه’، سخن از ‘حمله اعراب به افغانستان’ می کند. و البته صداهای كژ مدارى همانند ‘کوچه’ در این روزها کم نیستند. در افغانستان طى اين چهار دهه عمدتا پشتون ها و تاجيك ها هستند كه سكان خونريزى را به دست دارند كه هم تبار ‘كوچه’ هستند. نيز در این که عرب ها در یورش به امپراتوری پارسی، مانند هر قوم فاتح، خون ریختند و غنیمت گرفتند شکی نیست. و این -البته – شیوه تاریخ است. درست همانند خونریزی های پارسیان علیه عرب ها در دوران ساسانیان، و هخامنشیان علیه ساکنان بین النهرین. خنده آور آن که نادر پور و ‘کوچه’ و دیگر ناسیونالیست های بیمار، ظاهرا فراموش می کنند یا خودرا به فراموشی می زنند که آن کس که در بهمن ۵۷ در ایران به قدرت رسید و هم اکنون نیز قدرت نمایی می کند آیت الله هایی هستند که یا خمینی و رفسنجانی و خامنه ای و گیلانی و کرمانی اند یا شیرازی و اصفهانی و یزدی و کاشانی و لاریجانی و بروجردی. اینان اند که با چنگ و دندان از رسمیت زبان پارسی و مذهب شیعه حراست می کنند. یا خمینی ای که با وجود عربی دانی و سال ها زندگی در عراق و تسلط به زبان عربی، از تکلم عربی با یاسر عرفات و دیگر مهمانان عرب داخلی و خارجی استنکاف داشت و وقتی که جنگ به پایان رسید با اعاده نام بین المللی شط العرب به جای ‘اروند رود’ ساختگی مخالفت کرد. نیز این حاملان عقده های تاریخی و ناسیونالیست های وطنی فراموش می کنند آن کس که پس از انقلاب بهمن ‘حمله عرب ها’! تا کنون زیر چنگال خونین حاکمان پادشده تشنگی و گرسنگی می کشد و کشته می دهد، عرب اهوازی است. و اگر بخواهیم تعمیم دهیم این ناپارسیان اند که زبان و هویت و ثروت هایشان در تسخیر حاکمان یادشده است. و این عرب ها و کردان و بلوچان اند که ده ده اعدام می شوند و ترک هایند که صد صد در زندان اند. ظاهرا این افراد و رسانه با پاشیدن خاکستر تاریخ به چشمان عرب ها و ديگر ناپارسیان در ایران می کوشند، ستم چند لایه اتنیکی را لاپوشانی کنند.https://news.gooya.com/2021/08/post-55005.php

تاریخ نشر در صفحه فیسبوک ام: ۱۸/۸/۲۰۲۱

Latest News

فرافکنی نژادی


بررسى ملت عرب تحت ستم دولت-ملت ايرانى


نامه تشکر از فعالان و رهبران سازمان های سیاسی آذربایجان


کنفرانس «اصلاحات، اقوام ایرانی و راهکارها و موانع اجرای اصل 15 قانون اساسی


بکتاش


Facebook

Twitter

Flickr