کنفرانس «اصلاحات، اقوام ایرانی و راهکارها و موانع اجرای اصل 15 قانون اساسی

برگى از زندگى: در ٢٢ آبان ١٣٨٠(١٢نوامبر٢٠٠١) سمينارى در دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران برگزار شد كه عنوان “اصلاحات و اقوام ايرانى-راهكارها و موانع اجراى اصل ١٥ قانون اساسى” را يدك مى كشيد. در اين سمينار كه توسط انجمن اسلامى دانشكده حقوق – و به همت دانشجويان ترك – برگزار شد، از عرب ها يوسف عزيزى بنى طرف، از ترك ها توكل غنى لو استاد دانشگاه، از كردها دكتر ابريشمى رئيس جمعيت كردهاى مقيم مركز، و از استادان دانشكده حقوق: دكتر يوسف مولايى و دكتر نقيب زاده شركت داشتند. دكتر ابريشمچى به جاى دكتر رمضان زاده -سخنگوى دولت خاتمى-آمد. من استفاده از واژه قوم را غير علمى دانستم و به رتبه بيست و سوم استان اهواز(خوزستان) در عرصه آموزش و تحصيل اشاره و تاكيد كردم كه ٧٥درصد جمعيت استان عرب هستند.نيز اعلام كردم كه حدود ٣٤درصد دانش آموزان عرب در دوره ابتدائى و ٥٠ در صد آنان در دوره متوسطه ترك تحصيل مى كنند زيرا به زبان مادرى شان آموزش نمى بينند.در پاسخ به سخنان تحريك آميز نقيب زاده، او را متاثر از گفتمان ناسيوناليسم فارسگرا دانستم، گفتمانى كه نقد نشده است و البته بعد از بيست سال هنوز هم به طور جدى نقد نشده.گفتم كه مساله مليت ها ناشى از تحريك آمريكا يا امپرياليسم نيست و بايد ريشه هاى آن را در درون جامعه ايران جستجو كرد و از توهم توطئه پرهيز كرد.وهمچون حالا از نخبگان جامعه فارس زبان خواستم گفتمان ملت چيره را نسبت به مليت هاى غيرفارس نقد كنند.نيز گفتم كه ما عرب ها حاضريم نفت را به شما بدهيم اما زبان مادريمان را ياد بگيريم در مدارس كه با كف زدن حاضران همراه شد.هم چنين نقدى كردم از اصلاح طلبان براى عدم اهتمام شان به اجراى مواد ١٥، ١٩ و ٤٨ قانون اساسى.در مجموع هنوز هم اغلب آن سخنان را درست مى دانم. در آخرين ويديو، دخترم حنان كه آن زمان دانشجو بود و نيز عليرضا كروشات و مهندس محمد على عمورى – دانشجويان دانشگاه اصفهان-نيز ديده مى شوند. مهندس عمورى بيش از ده سال است كه در زندان اهواز محبوس است. او به علت وابستگى به گروه فرهنگى الحوار ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محكوم شد.بعدها فهميدم كه دكتر نقيب زاده همكار دكتر حميداحمدى و مشاور آن هنگام وزير كشور و وزير اطلاعات است. اين سمينار در چهار ويديو توسط دانشگاه تهران تهيه و در آرشيو شخصى آقاى احمد هاشمى نگهدارى و توسط ايشان منتشر شده استhttps://youtu.be/k8uXi2Pld4shttps://youtu.be/fKr8U78dweUhttps://youtu.be/CLroAQbp91khttps://youtu.be/h57pSsJ01dc

Latest News

فرافکنی نژادی


بررسى ملت عرب تحت ستم دولت-ملت ايرانى


نامه تشکر از فعالان و رهبران سازمان های سیاسی آذربایجان


کنفرانس «اصلاحات، اقوام ایرانی و راهکارها و موانع اجرای اصل 15 قانون اساسی


بکتاش


Facebook

Twitter

Flickr