پول خاص عربستان در دوره شیخ خزعل۱

‘عربستان’ هم پول خاص خودرا داشت، هم زبان (عربى) رسمى خودرا و هم زندان هاى خاص حاكمانش را. در علم سياست به چنين منطقه اى، مى گويند كشور مستقل. حال ما با قدرى تسامح مى گوييم مملكت نيمه مستقل عربستان محمره كه دوستان ‘عيلام پديا’ پس از نشر مطلب ام، سكه هاى جديدى را با نقش عربستان و توضيحات بيشتر منتشر كردند كه برخى در دوره حكمرانى ملكه ويكتوريا (١٨٣٧-١٩٠١) در بريتانيا و برخى در دوره جورج پنجم و جورج هفتم ( همروزگاران امير مزعل و امير خزعل) و برخى با مشاركت آلمان ضرب شده است. ممالك عربى كه در دو امپراتورى قاجار و عثمانى به شكل نيمه مستقل و فدراتيو اداره مى شدند از سكه هاى خارجى كه براى مملكت خود ضرب مى كردند استفاده مى نمودند، همانند روپيه، بلجيكيه و لير طلاى عثمانى. اين را در مملكت عربستان (خوزستان ساختگى)، مملكت نجد و حجاز، مملكت بحرين، مملكت زنجبار و مملكت عُمان مى بينيم. طبق گفته ويكتور مالت ديپلمات بريتانيائى در تهران (١٩١٩-١٩٢٢) مردم عربستان محمره در معاملات خود از روپيه بيشتر از تومان استفاده مى كردند.افزون بر روپيه هندى انگليسى، پول مجيدى عثمانى و سكه اتريشى معروف به دلار ماريا ترزا نيز در عربستان رايج بود. باتشكر از ‘عيلام پديا’.منابع:https://picclick.co.uk/يا جستجو كنيد اين گزاره را در گوگل: Rupee coins Arabistan

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr