تسلیت به ملت کرد به مناسبت درگذشت جلیل گادانی

كاداني

جليل گادانى از مبارزان قديمى خلق كرد بر اثر كرونا درگذشت. جليل گادانى را در خرداد ٥٨ در تهران شناختم. جبهه دموكراتيك ملى، پذيراى همه گروه ها و سازمان هاى مليت هاى مختلف بود. دكتر متين دفترى، پاك نژاد، دكتر پاكدامن و دكتر هزار خانى از گردانندگان جبهه بودند. روانشاد گادانى و روانشاد قاسملو هم به آنجا مى آمدند و بچه هاى عرب هم بودند. گادانى حدود چهل و خورده اى سن داشت و نشريه “دموكرات ” را در تهران چاپ و در جلسات جبهه شركت مى كرد و از افراد موثر حزب دموكرات كردستان ايران بود. طينتى صاف و روستايى داشت و با بچه هاى عرب گرم مى گرفت. نماينده كانون فرهنگى خلق عرب در جبهه، روانشاد هاشم هلالات بود و من نيز گاهى از اهواز به تهران مى رفتم و در جلسات جبهه شركت مى كردم. بهروز سليمانى(كرد) نماينده سازمان فداييان خلق هم بود كه بعدها براى پرهيز از دستگيرى، خودرا از پشت بام خانه اش در تهران به زمين پرتاب كرد و در گذشت. چه سرنوشت شگفتى دارد اين انسان؟! گلوله ها و بمب هاى ج ا ا در ميدان هاى نبرد حريفش نشدند اما يك ويروس توانست او را از پاى در آورد. گادانى در سمينار بررسى قانون اساسى به نمايندگى از حزب دموكرات كردستان ايران شركت كرد، چون دكتر قاسملو نتوانسته بود شركت كند. در اين سمينار كه در تير ماه ٥٨ به همت دكتر عبدالكريم لاهيجى و صارم الدين صادق وزيرى در باشگاه دانشگاه تهران برگزار شد، من و محمد جواهر كلام و صالح نيكبخت و بهروز سليمانى ( هر دو كرد) و دكتر جواد هيئت و دكتر نطقى و پيفون ( همگى ترك) و طواق واحدى ( تركمن) و يك گيلك و شمارى ديگر از فعالان شركت داشتيم. واحدى و سه تن ديگر از رهبران خلق تركمن را خلخالى در زمستان همان سال اعدام كرد كه سپاه، جسدشان را زير پلى در جاده قوچان انداخت.با درگذشت جليل گادانى، كردستان يكى از شخصيت هاى آزموده و رزمديده اش را از دست داد. ومن به اين مناسبت به ملت كرد تسليت مى گويم.

یوسف عزیزی بنی طرف

لندن ۶/۸/۲۰۲۰

Latest News

پول خاص عربستان در دوره شیخ خزعل۱


سكه عربستان وجنايت در محمره عربستان


اسماعیل خویی در گذشت


شهرهای اسراییل؛ درگیری وآتش


شكست پروژه تك ملت سازى در ايران و اسرائيل


Facebook

Twitter

Flickr