سندی در باره ممالک محروسه و مملکت عربستان ومملکت کردستان

No photo description available.

در اينجا سندى را مى بينيد كه نام ممالك محروسه را يدك مى كشد و مربوط به دوره ناصرالدين شاه است. در اين سند به دو مملكت عربستان و كردستان اشاره شده است و در شرح آن نوشته شده: “فرمان ناصرالدين شاه قاجار مبنى بر اعطاى نشان شير و خورشيد به مخبرالدوله هدايت وزير اداره تلگراف ‘ممالك محروسه’ جهت حسن خدمت در راه اندازى خط تلگراف عربستان و كردستان”. در سند يادشده،ممالك محروسه – كه نام رسمى كشور بود – بدون نام ايران ذكر شده است. چند دهه بعد مسوول اصطبل سفارت هلند – رضاخان ميرپنج – عربستان را به خوزستان بدل كرد و دهه ها بعد اسلامگرايان هم خط رضا خان گفتند، صدام حسين نام اين خطه را عربستان گذاشت.من – البته – همان زمان پاسخ اين دو مدعى مغرض يعنى رفسنجانى و ولايتى را به شكل دو نامه سرگشاده دادم. گفتنى است كه در آن هنگام و تا سال ١٣٠٤ ش عربستان از استقلال داخلى برخوردار بود.
ى ع بنى طرف
۲۹/۴/۲۰۲۰

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr