سندی در باره ممالک محروسه و مملکت عربستان ومملکت کردستان

No photo description available.

در اينجا سندى را مى بينيد كه نام ممالك محروسه را يدك مى كشد و مربوط به دوره ناصرالدين شاه است. در اين سند به دو مملكت عربستان و كردستان اشاره شده است و در شرح آن نوشته شده: “فرمان ناصرالدين شاه قاجار مبنى بر اعطاى نشان شير و خورشيد به مخبرالدوله هدايت وزير اداره تلگراف ‘ممالك محروسه’ جهت حسن خدمت در راه اندازى خط تلگراف عربستان و كردستان”. در سند يادشده،ممالك محروسه – كه نام رسمى كشور بود – بدون نام ايران ذكر شده است. چند دهه بعد مسوول اصطبل سفارت هلند – رضاخان ميرپنج – عربستان را به خوزستان بدل كرد و دهه ها بعد اسلامگرايان هم خط رضا خان گفتند، صدام حسين نام اين خطه را عربستان گذاشت.من – البته – همان زمان پاسخ اين دو مدعى مغرض يعنى رفسنجانى و ولايتى را به شكل دو نامه سرگشاده دادم. گفتنى است كه در آن هنگام و تا سال ١٣٠٤ ش عربستان از استقلال داخلى برخوردار بود.
ى ع بنى طرف
۲۹/۴/۲۰۲۰

Latest News

پول خاص عربستان در دوره شیخ خزعل۱


سكه عربستان وجنايت در محمره عربستان


اسماعیل خویی در گذشت


شهرهای اسراییل؛ درگیری وآتش


شكست پروژه تك ملت سازى در ايران و اسرائيل


Facebook

Twitter

Flickr