فیروز گوران درگذشت

فیروز گوران

عکس فیروز گوران

فیروز گوران درگذشت. فیروز گوران سردبیر روزنامه آیندگان بود که در ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ به دستور روح الله خمینی توقیف شد. روزنامه آیندگان در همان مدت کوتاهی که پس از انقلاب منتشر می شد بیش از هر روزنامه دیگری رویدادهای مناطق ملیت های غیر فارس را پوشش می داد. خود من برای نخستین بار مقاله هایم را در باره ملت عرب در این روزنامه منتشر کردم. رویداهای خونین و سرکوب های مردمان کردستان، ترکمن صحرا، اهواز و آزربایجان را به طور حرفه ای پوشش می داد و خود سانسوری کمتری داشت. به جبهه دموکراتیک ملی ایران به رهبری دکتر هدایت الله متین دفتری نزدیک بود و اخبار میتینگ ها و فعالیت های این جبهه برای گردآوردن رهبران و فعالان ملیت ها و احزاب چپ همچون سازمان چریک های فدایی خلق و مجاهدین خلق را به طور کامل پوشش می داد. از جمله انعکاس حمله به میتینگ جبهه دموکراتیک ملی در زمین چمن دانشگاه تهران که با حضور فعالان ترکمن (روانشاد طواق واحدی كه به امر خلخالى سلاخى شد) و عرب (من و زنده یاد هاشم هلالات)و کرد و ترک برگزار شد. عکس های زخمی شدن شکرالله پاک نژاد و بهمن نیرومند از رهبران جبهه دموکراتیک ملی توسط زهرا خانم (از عوامل فالانژ قطب زاده) تنها در صفحات روزنامه آیندگان منعکس شد. من که در آن هنگام در اهواز بودم عادت داشتم هر روز این روزنامه را بخوانم. یک بار نویسنده ای در آنجا از اصطلاح «عرب زبان» استفاده کرده بود که انتظارش را نداشتم. لذا تصمیم گرفتم به آنها اعتراض کنم اما چون تلفن نداشتم از طریق دوستم عیدی سیاحی به منزل برادرش در محله «دایره» – که تلفن زمینی داشت – رفتم و با گوران صحبت کردم. قبول کرد پاسخی بنویسم تا منتشر کنند. این روزنامه سرانجام قربانی سیاست های سانسور رژیم تازه تاسیس اسلامی شد و به سبب تیتر اصلی صفحه اول مبنی بر اعلام «برگزاری کنگره خلق های ایران در مهاباد» توقیف شد. عزالدین حسینی – از رهبران مذهبی و مترقی کردها – دعوت کننده این کنگره بود و نمایندگان گروه های سیاسی و فرهنگی همکار با جبهه دموکراتیک ملی اعم از عرب ها، ترک ها، ترکمن ها و کردها قرار بود در آن کنگره شرکت کنند. یادم می آید، بچه های لشکرآباد اهواز به من در تهران زنگ زدند و قرار شد چند اتوبوس عرب ها را به مهاباد ببرد که آیت الله خمینی آب پاکی روی دست همه ریخت. ابتدا در ۱۶ مرداد آیندگان را توقیف کردند و سپس در ۲۸ مرداد ۵۸ به مهاباد یورش نظامی بردند. فیروز گوران از کارگری در چاپخانه شروع کرد تا این که پس از پیروزی انقلاب و فرار داریوش همایون – موسس روزنامه در دوره شاه – توسط شورای کارکنان روزنامه به سردبیری آیندگان برگزیده شد. می توان گفت این روزنامه پس از انقلاب پر بار ترین و پر تیراژترین روزنامه کشور بود. آیندگان نخستین قربانی سانسور رژیم ج ا ا بود که بعدها ابعاد وسیع و فاجعه باری به خود گرفت. فیروز گوران امروز پنجشنبه ۳۰ خرداد در تهران در گذشت، روانش پر صفا باد.

یوسف عزیزی بنی طرف

۲۰/۶/۲۰۱۹

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr