درباره خبر تظاهرات مردم عرب اهواز در چهل سال پیش

خبر
یوسف عزیزی بنی طرف ۱۰ اردیبهشت ۹۷ (۳۰-۴-۲۰۱۸)

شرح یک خبر: این راهپیمایی در روز يكشنبه ٢٧ اسفند ٥٧ يعنى يك ماه و پنج روز بعد از انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ انجام گرفت. تنظیم کنندگان آن،هسته اصلی ‘جبهه آزادیبخش الاحواز-عربستان’ بودند که اواسط اسفند ۵۷ پس از سال ها دوری از وطن به اهواز برگشته بودند. اینان با دست کشیدن از موضوع آزادی و استقلال عربستان و اعتقاد به راه حل فدراتیو، کوشیدند وارد فرآیند دموکراتیک جامعه ایران شوند. در اردیبشهت ۵۸ برخی از آنان در هیات سی و سه نفره اعزامی خلق عرب به تهران نیز بودند. این هیات با برخی از مسوولان دولت موقت بازرگان، رهبران دینی، نظیر طالقانی و خمینی و گلپایگانی، و احزاب و نیروهای سیاسی اپوزیسیون، نظیر چریک های فدایی خلق (اکثریت و اقلیت)، مجاهدین خلق، حزب توده و دیگران، دیدارها داشتند . ما در این هیات که با حمایت شیخ محمد طاهر شبیر خاقانی به تهران اعزام شدیم یک برنامه ۱۲ ماده ای را به مسوولان دولت موقت ارایه کردیم که شامل خودمختاری اقلیم عربستان-اهواز بود. اما در آن هنگام خواسته ها و تحرک مسالمت آمیز ما همچون دیگر ملیت های غیرفارس با خشونت و سبعیت حاکمان جدید رو به رو شد. من در این تظاهرات شرکت داشتم. اما در میانه راهپیمایی – و دقیقا در خیابان نادری – از تظاهر کنندگان جدا شدم زیرا به من خبر دادند که گروهی به دستور جزایری – امام جمعه مادام العمر اهواز – قصد دستگیری ام را دارند. به هر تقدیر دوستان باز آمده از تبعید امید فراوان به انقلاب و خوش بینی خاصی به رهبران آن داشتند که این – البته – از ویژگی های اغلب نیروهای سیاسی و فرهنگی آن روزگار بود، آن هم در یکی دو ماه اول پس از انقلاب. یکی از شعارهای راهپیمایی یادشده این بود: ‘یا خمینی سیر سیر من اجل الشعب الفقیر’. اما امیدواری و خوشبینی به فرمانروایان جدید دیری نپایید و در چهارشنبه ۹ خرداد، احمد مدنی و جهان آرا و .. خون عرب را در محمره به زمین ریختند و رهبر دینی مسالمتجویش را به قم تبعید کردند تا چند سال بعد دق مرگ شود. اغلب گردانندگان آن راهپیمایی – که اغلب از دوستان من بودند – بعدها زیر فشار های مختلف سیاسی و اجتماعی دوباره به خارج رفتند. یکی از آنان پس از سال ها فعالیت سیاسی سه سال پیش در لندن درگذشت. یکی هم سال هاست که در سوئد در بستر بیماری است. سومی هم در اسپانیا فراری است و چهارمی در فنلاند، همچنان می نویسد وفعالیت می کند. پنجمی هم در همان روزها، کاری در شرکت نفت گرفت و فعالیت سیاسی را کنار گذاشت. در همه پرسی ۱۲ فروردین اغلب مردم عرب به جمهوری اسلامی رای دادند اما این جمهوری هیچ یک از خواسته های مذکور در این راهپیمایی را اجابت نکرد بلکه طی چهل سال گذشته و از همان راهپیمایی اسفند ٥٧ تا اعتراضات فروردین ۹۷ همواره با خون و آهن و زندان با خواسته های مسالمت آمیز مردم عرب برخورد کرده است. من – زیر تاثیر دیدگاه های برخی از نیروهای مترقی آن زمان – جزو دو درصدی بودم که به این جمهوری رای ندادم.در اسفند ۵۷ تخم لق اصطلاح بی معنی عرب زبان را هم نخستین بار امیرانتظام (معاون بازرگان) شکست. این را در گزارش روزنامه کیهان هم مى بينيم. كيهان ۲۸ اسفند ۱۳۵۷ :
https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw%3A15m4171&datastreamId=FULL-TEXT.PDF.

Latest News

پول خاص عربستان در دوره شیخ خزعل۱


سكه عربستان وجنايت در محمره عربستان


اسماعیل خویی در گذشت


شهرهای اسراییل؛ درگیری وآتش


شكست پروژه تك ملت سازى در ايران و اسرائيل


Facebook

Twitter

Flickr