وقتی با قاتلان مان پالوده می خوریم

ahmad-nisi

يوسف عزيزى بنى طرف
دیروز، چهارشنبه هشتم نوامبر2017، احمد نیسی معروف به احمد مولا درآستانه در خانه اش در لاهه هلند کشته شد.او جلوی چشمان زن و بچه اش به خون تپید. احمد مولا رییس جناحی ازجنبش پیکار عربی برای آزادی احواز( حرکه النضال العربی لتحرير الاحواز) بود. احمد (ابوناهض) پنجاه و دو سال داشت و به استقلال “الاحواز” و مشی مسلحانه باور داشت. من گرچه با بینش وروش مبارزاتی او مخالف ام اما این قتل را که به احتمال قوی توسط نیروهای وابسته به ج ا ا انجام گرفته است محکوم می کنم. بی گمان مبارزه علیه رژیم های خودکامه همواره با تلفات همراه است اما می توان نسبت این تلفات را کاهش داد. دستگاه های اطلاعاتی ایران پس از انقلاب بیش از سیصد نفر از مخالفان ایرانی خود را در اروپا ترور کردند. پس از دوران خاتمی این تروها تقریبا پایان گرفت اما در باره فعالان عرب اهوازی تا این لحظه ادامه دارد . در داخل، شاعران و فعالان عرب را با مسمومیت و تصادف های مصنوعی و دیگر شیوه های نامریی می کشند و در خارج نیز همین کار را می کنند و اکنون قتل مستقیم را به آن افزوده اند. جنبش ملی الاهواز در دو بعد استقلال طلب وفدرال خواه اش – با توجه به موقعیت ژئوپلتیک اقلیم اهواز و سویه عربی و ایرانی اش – برای رژیم نگران کننده است. اما همین جنبش درخارج، نقطه ضعف های فراوان و از جمله نقطه ضعف های امنیتی و رسانه ای دارد. اگر با قتل قاسملو و شرفکندی، کردان توانستند اروپا و دنیا را متوجه مساله خود کنند، متاسفانه قتل منصور سیلاوی اهوازی و مرگ مشکوک عدنان طرفی (هر دو فدرال خواه) و محمد نواصری (استقلال طلب) و چند مورد دیگر با نوعی سکوت برگزار شد. پس از خیزش مردم عرب در 2005 و به ویژه در سال های اخیر، رژیم ایران، شمار فراوانی از عوامل خودرا به لندن، واشنگتن و دیگر پایتخت های اروپایی فرستاد که گاه شمار آنان از فعالان واقعی بیشتر شده است. اینان به شکل فعال سیاسی وارد گروه های سیاسی یا تحلیلگر رسانه های عربی و فارسی شدند. بعید نمی دانم که رژیم منتظر نتیجه تحقیقات است تا برای رد گم کردن، اتهام قتل را به جناح رقیب احمد مولا نسبت دهد. به نظر می رسد عوامل رژیم در انشقاق رخ داده در این گروه نیزدست داشته اند و پس از آن توانستند آدم های خودرا وارد این گروه کنند که تا قبل از آن، نسبت به سایر گروه های سیاسی عرب، کمترین نفوذی ها را داشت. نیز بعید نمی دانم که قاتلان یا دوستان آنان در تشییع جنازه ابوناهض هم شرکت کنند.
اهوازی ها و دیگر مخالفان رژیم ترور وقتل واعدام باید مساله قتل احمد مولا را نه تنها نزد عرب ها و ایرانیان بلکه در سطح حکومت های غربی مطرح کنند تا دست کم جلوی کشتارهای بعدی فعالان اهوازى را بگیرند.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr