مصاحبه ام با تلویزیون «ا ان تی» در باره نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران

“نژاد پرستى، عرب ستيزى و ترك ستيزى در ايران” موضوعى است كه تلويزيون “آز نيوز تى وى” با من و خانم سيمين صبرى در ميان گذاشته است. من در اين برنامه ابعاد تاريخى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى عرب ستيزى در ايران را بررسيده ام و خانم صبرى ترك ستيزى را. من هم به ريشه هاى تاريخى اين پديده در قرن نوزدهم پرداختم و هم به جنبه هاى سياسى و فرهنگى آن در دوره پهلوى و ج ا ا . نیز بررسى چهره ها، حزب ها و نمادهايى كه باعث و بانى عرب ستيزى در ايران بوده اند و نقش دولت ج ا ا در اين زمينه. در پايان من و خانم صبرى پيشنهادهايى براى كاهش نژادپرستى در ايران ارايه داديم. ين برنامه روز چهارشنبه اول ژانویه ۲۰۲۰ ساعت ٢١:١٠ به وقت ايران، ١٧:٤٠ به وقت لندن پخش شد.

جدیدترین مطالب

(زبان مادری، عامل جدایی؟ (برنامه چشم انداز تلویزیون ایران اینترناشنال


(۲)آیا دشمنی پان فارسیسم با ملل غیر فارس زبان، ایران را تجزیه خواهد کرد؟


(۱)آیا دشمنی پان فارسیسم با ملل غیر فارس زبان، ایران را تجزیه خواهد کرد؟


تعریف ایران فراتر از آب و خاک است


وقتی مجتبی مینوی، نیما یوشیج ‘طبری’ را تحقیر می کند


فیس بوک

توئیتر

گالری عکس