در نماز صبح تان

برای  سر به داران هاشم و هادی

یوسف عزیزی بنی طرف

در نماز صبح تان
وضو چگونه می گیرید؟
وقتی هاشم و هادی را
در سپیده دمان
از زبانشان بردار می کنید
چگونه دعا می کنید؟
وقتی که شعر رااعدام می کنید
وبا خون وضویتان
محو می کنید
عشق و زبان و نام را
معلمان را چگونه می کشید؟
فرزاد، هادی و هاشم و ریسان
مردگان بی گور، بی کفن
شاعران را چگونه بر دار می کنید؟
با ریسمان سیاه کینه تان
در اهواز و سرباز و كامياران
می پرسم
وضویتان با خون جوانان عرب چگونه است؟
از آرنج تا آروغ
آیا نشئه هم می شوید؟
از رقص واژه های خون چکان
چه لذتی دارد؟
خونریزی زبان
جانسپاری سخن
در نماز صبح تان؟
لندن 8/2/2014
Shabani Hashim

جدیدترین مطالب

آقای روحانی شرم کنید، شما صدها نام عربی و ترکی را تغییر داده اید


از رهبران ضد استعمار خارجی تا رهبران ضد استعمار داخلی


توزیع قدرت سیاسی در ایران ، دیدگاه یوسف عزیزی بنی طرف در گفتگو با گوناز تی وی – بخش دوم


– بخش اول توزیع قدرت سیاسی در ایران، دیدگاه یوسف عزیزی بنی طرف در گفتگو با گوناز تی وی


گوناز تی وی، نژادپرستی در ایران- بخش اول


فیس بوک

توئیتر

گالری عکس