در نماز صبح تان

برای  سر به داران هاشم و هادی

یوسف عزیزی بنی طرف

در نماز صبح تان
وضو چگونه می گیرید؟
وقتی هاشم و هادی را
در سپیده دمان
از زبانشان بردار می کنید
چگونه دعا می کنید؟
وقتی که شعر رااعدام می کنید
وبا خون وضویتان
محو می کنید
عشق و زبان و نام را
معلمان را چگونه می کشید؟
فرزاد، هادی و هاشم و ریسان
مردگان بی گور، بی کفن
شاعران را چگونه بر دار می کنید؟
با ریسمان سیاه کینه تان
در اهواز و سرباز و كامياران
می پرسم
وضویتان با خون جوانان عرب چگونه است؟
از آرنج تا آروغ
آیا نشئه هم می شوید؟
از رقص واژه های خون چکان
چه لذتی دارد؟
خونریزی زبان
جانسپاری سخن
در نماز صبح تان؟
لندن 8/2/2014
Shabani Hashim

جدیدترین مطالب

زبان، نماد و ثقل ملیت ها در خیزش نود وشش


آیا حاکمیت در ایران صدای اعتراض های مردم را شنید-گوناز تی وی- بخش دوم


۲۰۱۸-۱-۶ آیا حاکمیت در ایران صدای اعتراض های مردم را شنید؟ تلویزیون گوناز تی وی- عزیزی،ضیاصدر، قشقایی و حسین بخش اول


۲۰۱۸-۱-۵/حمایت اقوام ایرانی از اعتراضات واعتصابات مردم- تلویزیون کلمه – بنی طرف،مهتدی،شریعتمداری و حسین بر


مصاحبه ام با تلويزيون ‘گوناز تی وی’ درباره نقش ملت عرب در اعتراضات مردم ایران ۲۰۱۸-۲-۲


فیس بوک

توئیتر

گالری عکس