در نماز صبح تان

برای  سر به داران هاشم و هادی

یوسف عزیزی بنی طرف

در نماز صبح تان
وضو چگونه می گیرید؟
وقتی هاشم و هادی را
در سپیده دمان
از زبانشان بردار می کنید
چگونه دعا می کنید؟
وقتی که شعر رااعدام می کنید
وبا خون وضویتان
محو می کنید
عشق و زبان و نام را
معلمان را چگونه می کشید؟
فرزاد، هادی و هاشم و ریسان
مردگان بی گور، بی کفن
شاعران را چگونه بر دار می کنید؟
با ریسمان سیاه کینه تان
در اهواز و سرباز و كامياران
می پرسم
وضویتان با خون جوانان عرب چگونه است؟
از آرنج تا آروغ
آیا نشئه هم می شوید؟
از رقص واژه های خون چکان
چه لذتی دارد؟
خونریزی زبان
جانسپاری سخن
در نماز صبح تان؟
لندن 8/2/2014
Shabani Hashim

جدیدترین مطالب

راهکارهای هماهنگی میان ملت های زیر ستم در ایران


مشارکت ام در برنامه ‘بررسی راهکارهای اتحاد ملل تحت ستم ایران’ در تلویزیون گوناز -۲


مشارکت ام در برنامه “بررسى راهكارهاى اتحاد ملل تحت ستم ايران” در تلویزیون گوناز -۱


برفراز ساوالان


درباره خبر تظاهرات مردم عرب اهواز در چهل سال پیش


فیس بوک

توئیتر

گالری عکس