در نماز صبح تان

برای  سر به داران هاشم و هادی

یوسف عزیزی بنی طرف

در نماز صبح تان
وضو چگونه می گیرید؟
وقتی هاشم و هادی را
در سپیده دمان
از زبانشان بردار می کنید
چگونه دعا می کنید؟
وقتی که شعر رااعدام می کنید
وبا خون وضویتان
محو می کنید
عشق و زبان و نام را
معلمان را چگونه می کشید؟
فرزاد، هادی و هاشم و ریسان
مردگان بی گور، بی کفن
شاعران را چگونه بر دار می کنید؟
با ریسمان سیاه کینه تان
در اهواز و سرباز و كامياران
می پرسم
وضویتان با خون جوانان عرب چگونه است؟
از آرنج تا آروغ
آیا نشئه هم می شوید؟
از رقص واژه های خون چکان
چه لذتی دارد؟
خونریزی زبان
جانسپاری سخن
در نماز صبح تان؟
لندن 8/2/2014
Shabani Hashim

جدیدترین مطالب

پیامدهای تروراحمد مولی در گفتگوی شبکه رسانه ای “بیان” با یوسف عزیزی بنی طرف


نامه ده ها شخصیت عرب و ایرانی وغربی به نخست وزیر هلند در باره ترور احمد مولی


وقتی با قاتلان مان پالوده می خوریم


درویشیان، الگویی که ترک برداشت


در باره تحولات اقلیم کردستان عراق و تاثیرات این تحولات بر صحنه سیاسی حال و آینده عراق و منطقه


فیس بوک

توئیتر

گالری عکس