اتنیکی نامرئی به نام فارس-میزگرد تلویزیون آزنیوز

https://youtu.be/PaJ0wCEyPrA

 در این میزگرد تلویزیونی من و يونس شاملى شركت کردیم. من ابتدا تعریفی از اتنیک و ملیت و ملت ارایه دادم و سپس درباره دلايل اين نامرئى بودن صحبت كردم و برخى از مستندات تاريخى را در باره ظهور اصطلاحاتى چون “فارس” و “ملت فارس” ارايه دادم كه توسط دستگاه ديكتاتورى فرهنگى رضا شاه از كاربرد آنها جلوگيرى شد. نيز به دشوارى كار فعالان مليت ها در رويارويى با گفتمان صاحب امتيازات سخن گفتم و در پايان ها به مشابهت ناسيوناليسم بودايى برمه با معادل ناسيوناليسم شيعى آريايى خودمان اشاره كردم كه در اولى خونتاى نظامى حاكم و سان آنگ سوچى دموكرات و اپوزيسيون سابق را در بر مى گيرد و در دومى حاكمان و بخش هايى از اپوزيسيون را

جدیدترین مطالب

(زبان مادری، عامل جدایی؟ (برنامه چشم انداز تلویزیون ایران اینترناشنال


(۲)آیا دشمنی پان فارسیسم با ملل غیر فارس زبان، ایران را تجزیه خواهد کرد؟


(۱)آیا دشمنی پان فارسیسم با ملل غیر فارس زبان، ایران را تجزیه خواهد کرد؟


تعریف ایران فراتر از آب و خاک است


وقتی مجتبی مینوی، نیما یوشیج ‘طبری’ را تحقیر می کند


فیس بوک

توئیتر

گالری عکس